Prijavnica za vpis v košarkarsko šolo KD Janina

Osebni podatki otroka

Vpišite ime in priimek deklice, ki jo vpisujete v šolo košarke KD Janina

Zakoniti zastopnik otroka

Vpišite ime in priimek starša ali skrbnika otroka
Z oddajo prijavnice za otroka soglašam, da Košarkarsko društvo Janina posredovane podatke uporabi in obdeluje za pošiljanje obvestil po pošti, e-pošti in ostalih kanalih. S tem prav tako podajam soglasje za registracijo igralke v panožno zvezo (Košarkarska zveza Slovenije) ter objavo slik in besedil na spletni strani, promocijskih materialih ter socialnih omrežjih, ki jih upravlja klub KD Janina in/ali Košarkarska zveza Slovenije. Soglasje se lahko kadarkoli v celoti ali delno prekliče po pošti na naslov: KD Janina, Celjska cesta 7, 3250 Rogaška Slatina. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov zbranih pred preklicem soglasja. Soglasje velja za dobo enega leta od dneva oddaje obrazca.