Prijavnica za vpis v KD Janina – sezona 2023-24

Osebni podatki otroka

Vpišite ime in priimek deklice, ki jo vpisujete v šolo košarke KD Janina

Zakoniti zastopnik otroka

Vpišite ime in priimek starša ali skrbnika otroka
• da sem bil-a seznanjen-a s pogoji vpisa in da bom spoštoval-a statut in vse druge akte ter sklepe organov kluba in krovne organizacije KZS in da je vsaka aktivnost v klubu prostovoljna in na lastno odgovornost.

• da Košarkarsko društvo Janina posredovane podatke uporabi in obdeluje za pošiljanje obvestil po pošti, e-pošti in ostalih kanalih. S tem prav tako podajam soglasje za registracijo igralke v panožno zvezo (Košarkarska zveza Slovenije) ter objavo slik in besedil na spletni strani, promocijskih materialih ter socialnih omrežjih, ki jih upravlja klub KD Janina in/ali Košarkarska zveza Slovenije ter regionalna liga WABA.

Soglasje se lahko kadarkoli v celoti ali delno prekliče po pošti na naslov: KD Janina, Celjska cesta 7, 3250 Rogaška Slatina ali preko elektronske pošte na naslov info@kd-janina.si. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov zbranih pred preklicem soglasja. Soglasje velja za dobo enega leta od dneva oddaje obrazca.